hydrant, hadice

Požárně-bezpečnostní servis

Rychnov nad Kněžnou

bezpečnost práce
Vítejte na stránkách naší firmy. Nabízíme Vám veškeré služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v souladu s platnou legislativou. Podle ní je povinností každého zaměstnavatele zabezpečit co nejlepší podmínky pro zajištění BOZP a PO pro své zaměstnance. Dle platných předpisů musí být v každé firmě tato oblast BOZP i PO zabezpečena bezpečnostním technikem a požárním preventistou (osoby odborně způsobilé).